Naše novinky


run a usability test post it
12 December 2022

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. prezentovali výsledky projektu INSPIRER na národnom multiplikačnom podujatí v Nemecku

Počas podujatia „Päť generácií v práci – ako to môže fungovať?“ sa na základe aktuálnych publikácií zo sociálnej, športovej a podnikateľskej oblasti poukázalo na diskrepancie medzi rôznymi generáciami. Týkajú sa najmä prístupu k práci, rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a komunikácie. S neskorším odchodom do dôchodku sa vekové rozpätie zamestnancov v podnikoch z roka na rok zvyšuje. V niektorých prípadoch je medzi najstaršími a najmladšími zamestnancami až 50 rokov, takže manažéri stoja pred každodennou výzvou, ako rovnako uspokojiť potreby všetkých. V rámci projektu INSPIRER boli vytvorené tri na mieru šité, praktické a voľne použiteľné nástroje, ktoré boli predstavené na tomto podujatí v decembri 2022.

Nadnárodné projektové stretnutie v Budapešti

V dňoch 30. júna až 1. júla 2022 Trebag Ltd hostil partnerov projektu v hlavnom meste Maďarska, Budapešti. Bolo potrebné prebrať všetky doteraz vytvorené materiály, dohodnúť sa na možných úpravách a prediskutovať ďalšie kroky. Osobitná pozornosť sa venovala pilotáži.

Project INSPIRER – Inclusive workplaces for seniors workers [2020-1-SK01-KA204-078253]

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.