Služby v rámci projektu INSPIRER

Online kurz o multigeneračnej kultúre na pracovisku

Tento jedinečný online kurz je určený manažérom a manažérom ľudských zdrojov, ktorí pracujú s multigeneračnými tímami.

Kurz je zameraný:

  • zdokonaľujte a podporujte schopnosti svojich ľudí bez ohľadu na ich vek
  • úspešne riadiť viacgeneračné tímy

360º stupňová spätná väzba multigeneračnej kultúry na pracovisku

Tento nástroj poskytuje holistický prístup k hodnoteniu kultúry vo vašom podniku.

Podporuje vašich manažérov a zamestnancov (pod a nad 55 rokov) pri hodnotení prvkov, ktoré tvoria multigeneračné pracovisko. Zároveň poskytuje návrhy a politiky týkajúce sa toho, čo by mala každá strana aplikovať pre podporu spolupráce medzi jednotlivými generáciami.

Nástroj sa môže použiť na hodnotenie vplyvu a výsledkov pred a po každom tréningu.

Medzigeneračný/ vzájomný reverzný mentoring v digitálnych technológiách

Táto platforma je cenným nástrojom na uplatňovanie vzájomného reverzného mentoringu vo vašom podniku alebo organizácii. Funguje ako bezpečný priestor, v ktorom je možné spárovať mladších a starších zamestnancov, aby si navzájom poskytovali mentoring v oblasti nových technológií a zdieľali poznatky zo svojej oblasti odborných znalostí. Starší zamestnanci budú mať úžitok z odborných znalostí mladších zamestnancov v oblasti digitálnych zručností a naopak, mladší zamestnanci získajú cenné poznatky o komunikácii a iných veľmi dôležitých mäkkých zručnostiach.

Projekt INSPIRER – Inkluzívne pracoviská pre seniorov [2020-1-SK01-KA204-078253]

Podpora Európskej komisie pri príprave tejto publikácie nepredstavuje schválenie jej obsahu, ktorý odráža iba názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.