Τα νέα μας


12 October 2021

Χτίζοντας έξυπνες κοινότητες για το μέλλον

Στις 7-8 Οκτωβρίου, η Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Košice (επικεφαλής της κοινοπραξίας μας) διοργάνωσε ένα διεθνές συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν εμπειρογνώμονες από περισσότερες από 8 χώρες. Και το INSPIRER ήταν εκεί! Το θέμα του συνεδρίου ήταν “Η οικοδόμηση έξυπνων κοινοτήτων για το μέλλον”, ένα θέμα που σχετίζεται επίσης με τους χώρους εργασίας πολλαπλών γενεών. Η δημιουργία και η υποστήριξη των χώρων εργασίας πολλαπλών γενεών είναι ένας τρόπος για να σταματήσει η διαρροή εργατικού δυναμικού και να αντιμετωπιστεί η γήρανση του εργατικού δυναμικού. Το έργο INSPIRER παρουσιάστηκε στο επαγγελματικό κοινό από τους εταίρους μας από τη Σλοβακία, δηλαδή τους ASTRA και TUKE..

6 September 2021

Εργαστήρια στην Ουγγαρία

Το καλοκαίρι πέρασε και επιστρέφουμε όλοι στην καθημερινότητα της εργασίας, αλλά εμείς από το έργο INSPIRER δεν σταματήσαμε ποτέ να εργαζόμαστε. Αυτό το καλοκαίρι ο εταίρος μας από την Ουγγαρία, η TREBAG, διοργάνωσε δύο εργαστήρια στο Komárom και στο Kecskemét. Οι δύο αυτές εκδηλώσεις έφερε στο φως ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων ηλικίας άνω των 50 ετών έχει αντιμετωπίσει προβλήματα γενεών στους χώρους εργασίας τους και ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ακούσει ποτέ για την έννοια του αντίστροφου mentoring. Τέλος, τα εν λόγω εργαστήρια επέτρεψαν επίσης να παρουσιαστεί το έργο INSPIRER και να συζητηθούν τα θέματά του, ενώ παράλληλα διερευνήθηκαν οι εμπειρίες, οι ιδέες και οι προσδοκίες των συμμετεχόντων σχετικά με το αντίστροφο mentoring και τους χώρους εργασίας πολλαπλών γενεών.
21 January 2021

Έναρξη του έργου!

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη του έργου Erasmus+ INSPIRER – Inclusive workplaces for senior workers. Στόχος του έργου είναι η εξάλειψη των ηλικιακών διακρίσεων στον εργασιακό χώρο, η δημιουργία εργασιακών περιβαλλόντων χωρίς αποκλεισμούς και θετικών εργασιακών περιβαλλόντων πολλαπλών γενεών καθώς και η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων γενεών. Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 26 Νοεμβρίου 2020.

Project INSPIRER – Inclusive workplaces for seniors workers [2020-1-SK01-KA204-078253]

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.