Kontaktujte nás

TUKE logo

TUKE – Slovensko

Natasa Urbancikova

ASTRA logo

ASTRA – Slovensko

Iveta Orbanova

IDEC logo

IDEC – Grécko

Koralia Tsagkaratou

TREBAG logo

TREBAG – Maďarsko

Andrea Kövesd

VHS Cham logo

VHS Cham – Nemecko

Martina Bachmeier

OBES logo

OBES – Grécko

Konstantinos Margaritis

CCIL logo

Camera di Commercio Italo-Lussemburghese – Luxembursko

Ilaria Rizzato

Projekt INSPIRER – Inkluzívne pracoviská pre seniorov [2020-1-SK01-KA204-078253]

Podpora Európskej komisie pri príprave tejto publikácie nepredstavuje schválenie jej obsahu, ktorý odráža iba názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.