Inšpirujte

Vybudujte multigeneračnú kultúru učenia a spolupráce!
Chcete vo svojom podniku alebo organizácii vybudovať kultúru spolupráce, rozmanitosti a inovácií?

Existuje množstvo stratégií, z ktorých si môžete vybrať, ale INSPIRER poskytuje aj všetky potrebné nástroje: kurz, 360° spätnú väzbu a platformu pre reverzný mentoring.

Kontaktujte nás alebo navštívte náš blog, aby ste sa dozvedeli viac o tom, ako sa multigeneračná kultúra na pracovisku uplatňuje v skutočnom živote.

Čo INSPIRER ponúka:

Online kurz o multigeneračnej kultúre na pracovisku

Tento jedinečný online kurz je určený manažérom a manažérom ľudských zdrojov, ktorí pracujú s multigeneračnými tímami. Kurz je zameraný na využitie plného potenciálu podpory multigeneračnej kultúry na pracovisku a poskytuje užitočné informácie.

Naučte sa, ako zlepšiť a podporiť zručnosti vašich zamestnancov bez ohľadu na ich vek a ako úspešne riadiť multigeneračné tímy.

360º stupňová spätná väzba multigeneračnej kultúry na pracovisku

Tento nástroj poskytuje holistický prístup k hodnoteniu kultúry vo vašom podniku. Podporuje vašich manažérov a zamestnancov (pod a nad 55 rokov) pri hodnotení prvkov, ktoré tvoria multigeneračné pracovisko.

Zároveň poskytuje návrhy a politiky týkajúce sa toho, čo by mala každá strana aplikovať pre podporu spolupráce medzi jednotlivými generáciami.

Nástroj sa môže použiť na hodnotenie vplyvu a výsledkov pred a po každom tréningu.

Medzigeneračný/ vzájomný reverzný mentoring v oblasti digitálnych technológiách

Táto platforma je cenným nástrojom na uplatňovanie vzájomného reverzného mentoringu vo vašom podniku alebo organizácii.

Funguje ako bezpečný priestor, v ktorom je možné vytvoriť dvojice mladších a starších zamestnancov, aby si navzájom poskytovali mentoring v oblasti nových technológií a zdieľali poznatky z oblasti svojej expertízy.

Starší zamestnanci budú mať úžitok z odborných znalostí mladších zamestnancov v oblasti digitálnych zručností a naopak, mladší zamestnanci získajú cenné poznatky o komunikácii a iných veľmi dôležitých mäkkých zručnostiach.


Získajte prezentačný leták projektu Inspirer


Prihláste sa na odber nášho bulletinu!

Projekt INSPIRER – Inkluzívne pracoviská pre seniorov [2020-1-SK01-KA204-078253]

Podpora Európskej komisie pri príprave tejto publikácie nepredstavuje schválenie jej obsahu, ktorý odráža iba názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.