Love our planet banner

Ekologická politika a iniciatívy v oblasti zmeny klímy – ako ich vnímajú rôzne generácie

O výskume

Prieskum, ktorý zverejnila stránka https://www.pewresearch.org/, sa uskutočnil v USA od 20. do 29. apríla 2021 a zahŕňal nadštandardnú vzorku členov z KnowledgePanel (KP) Ipsos vo veku 18 až 24 rokov. Celkovo odpovedalo 13 749 členov Panelu zo 16 924, ktorí boli zaradení do vzorky, čo predstavuje 81 % mieru odpovedí.

Kontext

V prvom roku prezidentského mandátu Joea Bidena sa klimatická, energetická a environmentálna politika stala predmetom obnovenej pozornosti federálnych orgánov. Spojené štáty sa pripojili k Parížskej dohode o klimatickej zmene, Agentúra na ochranu životného prostredia pristúpila k výraznému obmedzeniu emisií skleníkových plynov a Biden načrtol celý rad politických cieľov vrátane dosiahnutia nulovej čistej spotreby energie v USA do roku 2050.

Generačné rozdiely

Existujú výrazné generačné rozdiely, pokiaľ ide o potrebu opatrení v oblasti klimatickej zmeny a angažovanosť v tejto oblasti. Mladší aktivisti sú často v popredí debaty o klíme, pričom hlasy ako Greta Thunbergová a hnutie Sunrise – politická organizácia vedená mládežou, ktorá vyzýva na zvýšenú pozornosť voči klimatickým zmenám – patria medzi najviditeľnejšie v globálnych rozhovoroch obhajujúcich opatrenia v oblasti klímy.  Mladí Američania – Mileniáli a dospelí z generácie Z – sa v novom prieskume Pew Research Center vyznačujú najmä vysokou mierou angažovanosti v otázke zmeny klímy. V porovnaní so staršími dospelými, ľudia z generácie Z a Mileniáli viac hovoria o potrebe konať v súvislosti so zmenou klímy; medzi používateľmi sociálnych médií vidia viac obsahu o zmene klímy na internete; a viac sa angažujú v tejto problematike prostredníctvom aktivít, ako je dobrovoľnícka činnosť a účasť na zhromaždeniach a protestoch.

Politická angažovanosť (podnikli ste aspoň jednu zo štyroch činností: darovali ste peniaze, kontaktovali ste zvoleného úradníka, zapojili ste sa do dobrovoľníckej činnosti alebo ste sa zúčastnili na zhromaždení) generácií:

– Generácia Z: 32 %

– Mileniáli: 28 %

– Generácia X: 23 %

– Baby Boomer: 21%

Prieskum ukázal, že pri otázke o zapojení sa do obsahu o o klimatickej zmene na internete vyjadrujú obavy z budúcnosti najmä príslušníci generácie Z. Spomedzi používateľov sociálnych sietí takmer sedem z desiatich príslušníkov generácie Z (69 %) uviedlo, že keď naposledy videli obsah o riešení klimatických zmien, pociťovali obavy z budúcnosti. Menšia väčšina (59 %) používateľov sociálnych sietí z generácie Mileniálov uvádza, že sa takto cítila, keď naposledy videla obsah týkajúci sa zmeny klímy; to isté tvrdí menej ako polovica používateľov sociálnych sietí z generácie X (46 %) a z generácie Baby Boomers a ešte starších (41 %).

Ďalšie relevantné výsledky prieskumu:

  • Generácia Z a Mileniáli sú aktívnejší ako staršie generácie, ktoré sa zaoberajú zmenou klímy na internete a mimo neho
  • Mladšie generácie sú viac ako staršie ochotné vzdať sa fosílnych palív
  • Viac ako tretina dospelých z generácie Z uvádza, že zmena klímy je hlavným problémom
  • Generácia Z a Mileniáli častejšie diskutujú o potrebe konať v súvislosti so zmenou klímy
  • 56 % používateľov sociálnych sietí z generácie Z tvrdí, že videli obsah zameraný na riešenie klimatickej zmeny

Prečo je to dôležité pre nás

Existujú rozdiely v tom, ako jednotlivé generácie vnímajú klimatickú zmenu a ako a či sa rozhodnú konať, čo sú ochotné obetovať. Ako inkluzívne pracovisko by sme to však nemali považovať za problém. Naopak, vytvárajme atraktívne možnosti, dobrovoľnícke podujatia a politiky, z ktorých môžu ťažiť všetky generácie.

Názory autora sú jeho vlastné a nemusia sa zhodovať s názormi konzorcia.

Zdroj: https://www.pewresearch.org/science/2021/05/26/climate-engagement-and-activism/