Čo sa MÔŽEME a MUSÍME naučiť od baby boomerov

KOMUNIKÁCIA

  • Ľudia z vekovej skupiny Boomers vedia, že verbálna komunikácia je najdôležitejšia: Ľudia z vekovej skupiny Boomers vedia, že verbálna komunikácia je najdôležitejšia: Keďže sa pracovisko naďalej vyvíja a osobné spojenie bude vždy dôležitejšie než to virtuálne, zamestnávatelia budú hľadať ľudí, ktorí dokážu nadviazať kontakt po telefóne a urobiť pozitívny dojem. Boomeri majú verbálne zručnosti a sebavedomie vyjadrovať svoje myšlienky v rôznych médiách, na rozdiel od svojich mladších kolegov, ktorí si nevyvinuli telefonické zručnosti a etiketu, ktoré sú typické pre Boomerov. [1]

POSTOJ

  • Pristupujú k problémom inak: Starší pracovníci si so sebou do práce prinášajú dlhoročné skúsenosti, ktoré zvyčajne zahŕňajú niekoľko rôznych zamestnaní. Vďaka týmto skúsenostiam vnášajú do firemného sveta aj pochopenie a určitý pragmatizmus. Naučili sa, že jednoducho neexistuje „koniec sveta“, problém, ktorý by sa nedal vyriešiť. V mnohých prípadoch Boomeri ponúknu do diskusií alternatívne pohľady, čo môže byť užitočné pre tímy, ktoré robia brainstorming alebo riešia problémy.[1]
  • Boomeri prijímajú a vítajú zmeny: Boomeri privítali nové technológie a boli hnacou silou ich počiatočného prijatia. Boomeri sa naučili používať rôzne inovácie, od internetu až po smartfóny, a prijali ich ako nevyhnutné nástroje na pracovisku a v domácnosti. Keďže pracovisko sa naďalej vyvíja a tímy ľudských zdrojov sa snažia vytvárať lepšie podmienky pre zamestnancov, organizácie môžu zistiť, že Boomeri sú zručnejší v zmenách a lepšie prijímajú nové spôsoby práce. [1]
  • Baby boomers sú zároveň optimisti aj realisti: Americkí baby boomeri boli vychovaní v „americkom sne“, ale ako zistil výskum Pew, skutočnosť, že táto generácia vyrastala v idealistických 60. rokoch, len aby zaostala za ostatnými generáciami v životnej spokojnosti, znamená, že mnohí baby boomeri sa stali realistami. Na pracovisku sa to však potom môže premietnuť do presvedčenia, že bez tvrdej práce a odhodlania sa nič nedá získať.[2]

PRIJÍMANIE ZMENY

  • Boomeri sú ochotní „vynoviť sa“: Počas svojej kariéry sa väčšina Boomerov pravdepodobne rozhodovala nanovo alebo prešla významnými kariérnymi zmenami, križovatkami či výzvami. Sebaobjavovanie je vlastnosť, ktorú majú Boomeri a mileniáli spoločnú. V štúdii spoločnosti LinkedIn sa zistilo, že mileniáli počas prvého desaťročia po skončení vysokej školy v priemere štyrikrát zmenia zamestnanie. Ak sú Boomeri dnes stále v pracovnom procese, pravdepodobne si zlepšili zručnosti potrebné na vykonávanie svojej práce a zastávanie vedúcich funkcií v organizáciách. Boomeri sú pravdepodobne viac ako ich mladší kolegovia ochotní flexibilne myslieť a sú ochotní zvážiť názory a pohľady, ktoré sa líšia od ich vlastných. [1]

SCHOPNOSTI

  • Baby boomeri sú hrdí na svoje rozhodovacie schopnosti: Vďaka pracovitosti a sústredenosti generácie baby boomers si mnohí z nich cenia objektívne a racionálne rozhodovanie. Správne rozhodnutie je málokedy jednoduché, ale jasné a objektívne plánovanie im môže pomôcť pri rozhodovaní. Baby boomeri prinášajú na pracovisko časť stoicizmu mlčiacej generácie, kde odkladajú emócie bokom v prospech racionálneho rozhodovania. [2]
  • Baby boomeri sú sebestační: Generácia baby boomu bola vychovaná v myšlienke, že musí tvrdo pracovať, aby sa dostala na vytúžené miesto. Baby boomeri budú pokračovať v realizácii svojich projektov, ako najlepšie vedia. Táto skupina je neuveriteľne sebestačná, čo je ideálne pre mnohé pracoviská.[2]
  • Schopnosť budovať silné vzťahy s hosťami: Baby boomeri majú spoločné životné skúsenosti, a preto veľmi dobre rozumejú zákazníkom a hosťom, najmä tým, ktorí patria k rovnakej demografickej skupine. Je ľahké pochopiť potenciálny prínos pre vašu firmu, ak sú boomeri súčasťou tváre vašej organizácie, a hlavne koučujú mladších kolegov.[3]

[1] https://www.randstadrisesmart.com/blog/5-reasons-baby-boomers-strengthen-your-team

[2] https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/baby-boomer-characteristics

[3] https://www.go2hr.ca/recruitment/10-reasons-why-recruiting-and-retaining-baby-boomers-will-improve-your-business-and-your-bottom-line