Rovnováha medzi pracovným a osobným životom z pohľadu rôznych generácií

Zdá sa, že rovnováha medzi pracovným a osobným životom je jednoduchý pojem, však? Ale je to rovnaké, ako keby ste požiadali rôznych ľudí, aby si predstavili koňa. Jeden si predstaví bieleho divokého arabského koňa, ale druhý si predstaví hnedého pracovného koníka. Predstava rovnováhy medzi pracovným a osobným životom je do veľkej miery ovplyvnená generáciou, ku ktorej patríte. Pozrime sa, ako tento pojem vnímajú rôzne generácie.

Baby Boomers:

Baby Boomers sú veľmi pracovití, lojálni voči svojim zamestnávateľom a často označovaní za workoholikov. Počas svojho dospievania počúvali hrôzostrašné príbehy o veľkej hospodárskej kríze a vojne, preto si cenia možnosť pracovať, pretože prináša stabilitu. Rovnováhu medzi pracovným a osobným životom nepovažujú za dôležitú vec. Význam jej však môžu začať pripisovať v období odchodu do dôchodku alebo ak sa potrebujú postarať o svojich starnúcich rodičov.

Generácia X:

Generácia X sú deti Boomerov, čo znamená, že videli svojich rodičov pracovať dlhé hodiny. Často boli po škole samy doma, kým sa rodičia nevrátili z práce. Preto si viac ako ich predchodcovia cenia túto rovnováhu. Znamená to pre nich mať čas, ktorý môžu tráviť so svojimi deťmi, možnosť chodiť na rodinné dovolenky alebo niekedy pracovať z domu, keď je to potrebné.

Mileniáli:

Mileniáli skutočne preslávili pojem rovnováhy medzi pracovným a osobným životom. Keďže vyrastali s technológiami, môžu a budú ich využívať na to, aby si prácu zjednodušili a zefektívnili. Dokonca chcú integráciu pracovného a osobného života, čo znamená stieranie hraníc medzi pracovným a osobným časom. Môže to mať podobu práce z domu, nosenia neformálneho namiesto formálneho oblečenia, flexibilného rozvrhu a slobody výberu toho, na čom chcú pracovať.

Generácia Z:

Generácia, ktorá „chce všetko“. Aj keď ešte len vstupujú do pracovného trhu, už teraz môžeme pozorovať niektoré vzorce. Videli u generácií pred nimi syndróm vyhorenia, nedostatok voľného času a ekonomickú neistotu. Navyše zdôrazňujú dôležitosť environmentálnej zodpovednosti a hodnoty spoločnosti musia byť v súlade s ich hodnotami, inak rýchlo odídu. Pokiaľ ide o rovnováhu medzi pracovným a osobným životom, sú na tom podobne ako Mileniáli. Uprednostňujú flexibilitu, pokiaľ ide o pracovný čas a pracovisko. 

Ako môžeme tieto informácie využiť? Rôzne generácie oceňujú rôzne formy usporiadania rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Nemôžete vyhovieť všetkým, ale kľúč k využitiu výhod vždy spočíva v komunikácii.  Rozhovorom so zamestnancami možno vytvoriť rôzne prístupy k rovnováhe medzi pracovným a osobným životom, ktoré budú šité na mieru, a ktoré budú skutočne slúžiť potrebám zamestnancov.

Názory autora sú jeho vlastné a nemusia nevyhnutne odrážať názory konzorcia.

Source: freepik.com, photo by master1305