Generačné nálepky – potrebujeme ich?

Autor: Technická univerzita v Košiciach, 1. apríl 2022

Mileniáli, Generácia Z, Baby Boomers. Každá generácia má svoj názov a typické vlastnosti, ktoré sú dané rokom narodenia jej príslušníkov. Možno ste už počuli, že Baby Boomers sú workoholici so silnou pracovnou morálkou a že Mileniáli síce dokážu robiť s technológiou zázraky, ale sú tak trocha leniví. Nerobia však tieto nálepky viac škody ako úžitku?

Prax pomenovávania generácií siaha až do 19. storočia. Sociológ Philip Cohen tvrdí, že neexistujú žiadne empirické podklady na pripisovanie charakterových vlastností, o ktorých sa predpokladá, že definujú konkrétnu generáciu.

Ba čo viac, bývajú skôr generačnými stereotypmi ako faktami. Hlavným problémom je, že generácia je príliš široký pojem.

Dvaja ľudia z jednej generácie sa môžu narodiť na dvoch opačných koncoch tohto obdobia a ich skúsenosti, a teda aj vlastnosti sa môžu líšiť. Cohen používa na vysvetlenie tento príklad: sestry, tenisové šampiónky Williamsové, majú medzi sebou jednu generáciu.[1] Venus, narodená v roku 1980, patrí ku „Generácii X“; Serena, narodená v roku 1981, je „Mileniálka“. Donald Trump a Michelle Obama sú obaja v rovnakej generácii. Trump sa narodil v roku 1946, zatiaľ čo Michelle sa narodila v roku 1964, čo znamená, že aj keď majú medzi sebou takmer 20 rokov, obaja patria k „Baby Boomers“.[2] Nenechajte sa ale pomýliť.

Cohen a jeho kolegovia sa nesnažia povedať, že celý koncept generácie je nesprávny. Nie, generácie sú jedným z mnohých analytických pohľadov, ktorý výskumníci používajú na pochopenie spoločenských zmien a rozdielov medzi skupinami. Hoci generačná analýza má svoje obmedzenia, môže byť užitočným nástrojom na pochopenie demografických trendov a zmien postojov verejnosti. Jednoducho tvrdia, že vonkajšie okolnosti, globálna situácia a historické udalosti s oveľa väčšou pravdepodobnosťou ovplyvňujú typické vlastnosti určitej skupiny ľudí než rok ich narodenia.

Ba čo viac, nesmieme zabúdať, že osobnosť jednotlivca hrá kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o vlastnosti, a že môžeme nájsť členov Baby Boomers, ktorí sú technologicky zdatnejší ako niektorí členovia Generácie Z. Každá generácia je rozmanitá a nemalo by sa zovšeobecňovať len na základe povrchných spojení medzi rokom narodenia a vlastnosťami.

Aké riešenie teda odborníci navrhujú? Existuje veľa možností, ktorými nahradiť tieto generačné „štítky“. Môžeme ľudí popisovať podľa dekády, v ktorej sa narodili, čo by zúžilo obdobie a presnejšie odrážalo historické okolnosti. Alebo môžeme definovať kohorty špecificky súvisiace s konkrétnym problémom – ako sú školáci v roku 2020. Nech už si zvolíme akékoľvek riešenie, vždy by sme mali mať na pamäti, že človek je vždy autentický jedinec, bez ohľadu na to, do ktorej vekovej kohorty patrí.


[1] Pew Research Centre: https://www.pewresearch.org/st_18-02-27_generations_defined/

[2] P.N. Cohen: Opinion: Generation labels mean nothing. It´s time to retire them: https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/07/07/generation-labels-mean-nothing-retire-them/