Postoje rôznych generácií na pracovisku

V súčasnosti pracuje vedľa seba päť rôznych generácií. Najvplyvnejšie sú generácie X, Y a Z. Keďže každá z týchto generácií sa pripravuje na to, že bude zohrávať dominantnú úlohu v globálnej ekonomike, akademici, podnikatelia a tvorcovia politík napísali množstvo štúdií a výskumov o tom, čo tieto generácie v prác motivuje a demotivuje, aké pracovné štýly sú pre nich charakteristické a aké modely vedenia možno od ich príslušníkov očakávať.

Článok s názvom “ Vytváranie lídrov pre budúce desaťročie (Ako podporiť ciele generácií X, Y a Z na pracovisku)“, ktorého autormi sú Henrik Bresman a Vinika D Rao, je súčasťou série s názvom Generácie – výskumná štúdia (Universum, INSEAD, HEAD Foundation a MIT) o tom, čo si generácie myslia o zamestnávateľoch a pracovisku na celom svete. Výsledky výskumu v tejto sérii vychádzajú z každoročného prieskumu, ktorého sa zúčastňuje viac ako 18 000 respondentov z radov príslušníkov generácií X, Y a Z. Výskum vrhá svetlo na preferované pracovné štýly, vodcovské vlastnosti, nádeje a obavy týkajúce sa budúcej kariéry a technológií s najväčším potenciálom pre inovácie na pracovisku. V úvodnej časti článku sa analyzujú postoje rôznych generácií a typickejšie vlastnosti, ktoré si príslušníci generácie pripisujú a ktoré pripisujú iným generáciám.

Generácia Z

Generácie X a Y majú tendenciu označovať generáciu Z ako „lenivú“ , avšak tých označení je oveľa viac, toto je najvýstižnejšie a prekvapivo je to označenie, ktoré sa objavuje aj vo vlastnom popise príslušníkov generácie Z. Byť zvedavý, dychtivý a ambiciózny sú však tiež kľúčové slová v každom grafe. 

Vnímanie generácie Z

Generácia Y

Podobne aj generácia Y si ako top charakteristiku seba samého vyberá slová ako „lenivý“, a slová ako „motivovaný“ a „ambiciózny“ sú uvedené v rovnakom pomere. Generácia X s týmito označeniami na adresu Mileniálov súhlasí. Mladšia generácia však charakterizuje Mileniálov ako pracovitých, odhodlaných a motivovaných.

Vnímanie generácie Y

Generácia X

Generácia X je k sebe najláskavejšia a používa slová ako „ambiciózny“, „pracovitý“ a „cieľavedomý“. Mladšie generácie však na opis príslušníkov generácie X používajú označenia ako „unavený“ a „znudený“.

Vnímanie generácie X