Στάσεις των διαφόρων γενεών στον εργασιακό χώρο

Επί του παρόντος, υπάρχουν πέντε διαφορετικές γενιές που εργάζονται ταυτόχρονα στην αγορά εργασίας η μια δίπλα στην άλλη. Στις μέρες μας τη μεγαλύτερη επιρροή έχουν οι γενιές Χ,Υ και Ζ. Καθώς καθεμία από αυτές τις γενιές προετοιμάζεται να διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο στην παγκόσμια οικονομία, έχουν γραφτεί πολυάριθμες μελέτες και έρευνες από ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με το τι παρακινεί και τι αποθαρρύνει αυτές τις γενιές στην εργασία, ποια στυλ εργασίας τις χαρακτηρίζουν και ποια πρότυπα ηγεσίας πρέπει να αναμένονται από τα μέλη τους.

Το άρθρο με τίτλο “Building leaders for the next decade (How to support the workplace goals of GenX, Gen Y and GenZ)”, των Henrik Bresman και Vinika D Rao, αποτελεί μέρος μιας σειράς που ονομάζεται Generations – ερευνητική μελέτη (από το Universum, το INSEAD, το HEAD Foundation και το MIT) σχετικά με το τι σκέφτονται οι γενιές για τους εργοδότες και τον εργασιακό χώρο παγκοσμίως. Τα ερευνητικά αποτελέσματα αυτής της σειράς βασίζονται σε μια ετήσια έρευνα με πάνω από 18.000 ερωτηθέντες από μέλη των γενεών GenX, Y και Z. Η έρευνα ρίχνει φως στα προτιμώμενα στυλ εργασίας, στις ηγετικές ιδιότητες, στις ελπίδες και τους φόβους για τη μελλοντική σταδιοδρομία και στις τεχνολογίες με τις μεγαλύτερες δυνατότητες για καινοτομία στον εργασιακό χώρο. 

Το εισαγωγικό μέρος του άρθρου αναλύει τις στάσεις των διαφόρων γενεών, απεικονίζοντας σε ένα σύννεφο λέξεων τα πιο τυπικά χαρακτηριστικά που τα μέλη της γενιάς θεωρούν πιο αντιπροσωπευτικά για τον εαυτό τους και τις άλλες γενιές. 

Γενιά Z

Οι γενιές Χ και Υ τείνουν να χαρακτηρίζουν τη γενιά Ζ ως “τεμπέληδες”, και παρόλο που υπάρχουν πολλές ακόμη ετικέτες, αυτή είναι η πιο εξέχουσα. Παραδόξως είναι η ετικέτα που εμφανίζεται και στο κέντρο του λεκτικού νέφους για την άποψη που έχουν και οι ίδιοι οι Gen Zers για τη γενιά τους. Ωστόσο, το να είναι κανείς περίεργος, πρόθυμος και φιλόδοξος είναι επίσης λέξεις-κλειδιά σε κάθε διάγραμμα.

Αντίληψη της γενιάς Z

Γενιά Y

Παρομοίως, η γενιά Υ επιλέγει επίσης την “τεμπελιά” ως κορυφαίο περιγραφικό στοιχείο του εαυτού της, ενώ ο “ενθουσιασμός/κίνητρο” και η “φιλοδοξία” αναφέρονται σε ίσα μέρη. Η γενιά Χ συμφωνεί με αυτούς τους χαρακτηρισμούς για τους millenials. Ωστόσο, η νεότερη γενιά χαρακτηρίζει τους millennials ως εργατικούς, αποφασισμένους και με κίνητρα.

Αντίληψη της γενιάς Y

Γενιά X

Η γενιά Χ είναι η πιο ευγενική με τον εαυτό της, χρησιμοποιώντας λέξεις όπως “φιλόδοξος”, “εργατικός” και “δυναμικός”. Οι νεότερες γενιές, ωστόσο, χρησιμοποιούν χαρακτηρισμούς όπως “κουρασμένος” και “βαριεστημένος” για να περιγράψουν τους Gen X.

Αντίληψη της γενιάς X