Angažovanosť v päťgeneračných tímoch… Potrebujeme ju? Je to možné?

Angažovanosť zamestnancov je najsilnejšou hnacou silou vynikajúceho výkonu. Angažovaní zamestnanci sú hlavnou devízou spoločnosti a základom konkurencieschopnosti a úspechu na akomkoľvek trhu. Je na lídroch, aby budovali dobrú pracovnú atmosféru, zapájali a posilňovali svoje tímy, oceňovali svojich zamestnancov, budovali kultúru spätnej väzby a dávali im zmysel a pocit spolupatričnosti. To je určite výzva…. A nezabúdajme, že v súčasnosti pracujeme s multigeneračnými tímami, kde sa na pracovisku stretáva 5 generácií.

Výskum a vzdelávanie, spoločenské postavenie a vnímanie rodiny, vojny a politické hnutia, technologický rozvoj a transformácia, prechod do virtuálneho prostredia a všade prítomná automatizácia, to všetko má silný vplyv na to, ako jednotlivé generácie vnímajú svet, seba navzájom a pracovisko.

Nielenže existujú špecifiká dané každou generáciou, ale každý zamestnanec prináša aj svoje vlastné špecifické zručnosti, záujmy, priority, názory a očakávania. Niet pochýb o tom, že generačná rozmanitosť núti zamestnávateľov zaujať nový prístup k riadeniu talentov a prijať tak jedinečné príležitosti, ako aj výzvy spojené s multigeneračnou pracovnou silou. Jednotlivé generácie potrebujú odlišné prístupy počas všetkých fáz pracovného cyklu zamestnancov. Zamestnávatelia však musia zabezpečiť, aby sa zamestnanci cítili v práci oceňovaní a mohli prispievať.

Zabezpečenie angažovanosti zamestnancov všetkých rôznych generácií je pre mnohé organizácie najvyššou prioritou – spoločnosť Deloitte[1] zistila, že skúsenosti zamestnancov sú centrom záujmu takmer 80 % vedúcich pracovníkov podnikov – ale osloviť pracovníkov z piatich rôznych vekových skupín nie je vôbec jednoduché.

Zapojiť päť rôznych generácií zamestnancov v rovnakom čase a na rovnakom mieste nie je jednoduchá úloha a v tomto prípade sú výbornými pomocníkmi technológie a IKT. Hlavnými zdrojmi podpory sú však úprimná a autentická firemná kultúra spolu s empatickými lídrami podporovanými dobre vyškolenými a skúsenými manažérmi ľudských zdrojov.

Konzorcium projektu Inspirer chce v tomto smere prispieť a poskytnúť podporu líniovým aj personálnym manažérom tým, že im ponúkne 3 výstupy projektu: Online kurz o multigeneračnej kultúre na pracovisku, 360-stupňový hodnotiaci nástroj pre multigeneračnú kultúru na pracovisku a Model medzigeneračného / reverzného mentoringu. Zdá sa vám to všetko zaujímavé? Kontaktujte nás a zapojte sa do našich pilotných projektov!


[1] https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2017/improving-the-employee-experience-culture-engagement.html