Δέσμευση σε ομάδες 5 γενεών… Την χρειαζόμαστε; Είναι δυνατή;

Η δέσμευση των εργαζομένων είναι ο ισχυρότερος μοχλός για μια εξαιρετική απόδοση. Οι αφοσιωμένοι εργαζόμενοι είναι το κύριο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας και η βάση για να είναι κανείς ανταγωνιστικός και επιτυχημένος σε κάθε αγορά. Εναπόκειται στους επικεφαλής να δημιουργήσουν μια καλή εργασιακή ατμόσφαιρα, να ενδυναμώσουν τις ομάδες τους δημιουργώντας συνθήκες συμπερίληψης, να προσφέρουν αναγνώριση, να οικοδομήσουν μια κουλτούρα ανατροφοδότησης και να δώσουν έναν σκοπό και την αίσθηση του ανήκειν στους εργαζομένους. Αυτό είναι σίγουρα μια πρόκληση…. Και ας μην ξεχνάμε ότι σήμερα εργαζόμαστε με πολυγενεακές ομάδες, όπου υπάρχουν 5 γενιές στον εργασιακό χώρο.

Η έρευνα και η εκπαίδευση, η κοινωνική θέση και η αντίληψη της οικογένειας, οι πόλεμοι και τα πολιτικά κινήματα, η τεχνολογική ανάπτυξη και οι μετασχηματισμοί, η μετάβαση σε ένα εικονικό περιβάλλον και η πανταχού παρούσα αυτοματοποίηση, όλα αυτά έχουν ισχυρό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες γενιές βλέπουν η μία την άλλη, τον εργασιακό χώρο, τον κόσμο γενικά. 

Οι ιδιαιτερότητες φυσικά δεν περιορίζονται μόνο στο θέμα της γενιάς στην οποία ανήκει κάποιος. Κάθε εργαζόμενος φέρνει και τις δικές του ιδιαίτερες δεξιότητες, ενδιαφέροντα, προτεραιότητες, απόψεις και προσδοκίες. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πολυμορφία των γενεών αναγκάζει τους εργοδότες να υιοθετήσουν μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση των ταλέντων, αγκαλιάζοντας τόσο τις μοναδικές ευκαιρίες όσο και τις μοναδικές προκλήσεις ενός πολυγενεακού εργατικού δυναμικού. Οι διαφορετικές γενιές χρειάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων του κύκλου ζωής των εργαζομένων. Ωστόσο, οι εργοδότες πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι αισθάνονται πως χαίρουν εκτίμησης στην εργασία τους, πως μπορούν να συνεισφέρουν, και πως ανταμείβονται και αναγνωρίζονται για αυτές τις συνεισφορές. 

Η διασφάλιση της αφοσίωσης των εργαζομένων από όλες τις διαφορετικές γενιές αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για πολλούς οργανισμούς – η Deloitte[1] διαπίστωσε ότι η εμπειρία των εργαζομένων αποτελεί κορυφαίο μέλημα για σχεδόν το 80% των στελεχών επιχειρήσεων. Δεν είναι όμως ό,τι πιο απλό να προσελκύσει κανείς εργαζόμενους από πέντε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για έναν ευθύ και εύκολο δρόμο. 

Η αφοσίωση πέντε διαφορετικών γενεών εργαζομένων την ίδια στιγμή και στον ίδιο χώρο δεν είναι εύκολη υπόθεση και σε αυτή την περίπτωση η τεχνολογία και οι ΤΠΕ αποτελούν εξαιρετική υποστήριξη. Οι βασικοί πυλώνες όμως, πάνω στους οποίους στηρίζεται μια ειλικρινής και αυθεντική εταιρική κουλτούρα και σκοπός, είναι η ενσυναίσθηση των ηγετικών στελεχών που υποστηρίζονται από καλά εκπαιδευμένους και έμπειρους υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού. 

Η κοινοπραξία του έργου Inspirer θέλει να συμβάλει σε αυτό το πλαίσιο και να παράσχει υποστήριξη τόσο στους διευθυντές παραγωγής όσο και στους διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού, προσφέροντάς τους 3 αποτελέσματα του έργου: Διαδικτυακό μάθημα σχετικά με την κουλτούρα του πολυγενεακού εργασιακού χώρου, ένα εργαλείο αξιολόγησης 360 μοιρών για την κουλτούρα του πολυγενεακού εργασιακού χώρου και ένα μοντέλο διαγενεακής / ηλικιακά αντίστροφης καθοδήγησης (mentoring). 

Σας φαίνονται ενδιαφέροντα όλα αυτά; Επικοινώνησε μαζί μας και γίνε μέλος των πιλοτικών μας προγραμμάτων!


[1] https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2017/improving-the-employee-experience-culture-engagement.html