Σχετικά με εμάς

Το Inspirer project ανήκει στην πρωτοβουλία Erasmus+ της ΕΕ και στοχεύει στο να προωθήσει, μέσω καινοτόμων και ενσωματωμένων προσεγγίσεων την ισότητα και τον πλουραλισμό στον χώρο εργασίας για εταιρίες οι οποίες απασχολούν υπαλλήλους τόσο από νεότερες όσο και από παλαιότερες γενιές.

Το Inspirer παρέχει σε εταιρίες, οργανισμούς και υπαλλήλους τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να μειωθούν δραστικά οι διακρίσεις με βάση την ηλικία στον χώρο εργασίας, και να δημιουργηθεί ένα θετικό και συμπεριληπτικό εργασιακό κλίμα για τις μεγαλύτερες γενιές.

Η σύμπραξη που παρέχει στο πρόγραμμα την τεχνογνωσία της, είναι μια διεθνής ομάδα με εμπειρία στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και την Εκπαίδευση.

Οι δημιουργοί του εκπαιδευτικού προγράμματος, των εργαλείων αξιολόγησης και της πλατφόρμας mentorship, είναι:

TUKE logo

Technical University of Kosice

Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Kosice είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που ειδικεύεται στην πανεπιστημιακού επιπέδου εκπαίδευση και τις διεθνείς συνεργασίες στους τομείς της έρευνας και της εκπαίδευσης, δημιουργώντας διασυνδέσεις μεταξύ ινστιτούτων ιδιωτικών και δημόσιων τομέων, ικανοποιώντας έτσι τις ανάγκες τους αλλά και τις ανάγκες της κοινωνίας γενικά. Το TUKE φροντίζει για ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών αναγκών όχι μόνο στην ανατολική Σλοβακία, αλλά σε όλη τη Σλοβακία και την Κεντρική Ευρώπη, καθώς αποτελεί το μόνο εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο για συγκεκριμένες ειδικότητες.

ASTRA logo

ASTRA

Η Association for Innovation and Development είναι μια μη κυβερνητική, μη πολιτική και εθελοντική σύμπραξη που ιδρύθηκες το 1998. 

Η ASTRA είναι ένας γνωστός εταίρος και πάροχος προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που στοχεύουν κυρίως σε: εκπαιδευτικές δραστηριότητες  (eLearning, WBL & εξ αποστάσεως μάθηση), προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης, ετοιμότητα περιοχών και πόλεων για ανάπτυξη συμπεριλαμβανομένων σχεδίων και προετοιμασιών για προγράμματα ανάπτυξης, καθώς και μετάδοση γνώσεων και ικανοτήτων επάνω στην τοπική ανάπτυξη και την ανάπτυξη ανθρωπίνου κεφαλαίου από και προς τη Σλοβακία.

IDEC logo

IDEC

Η IDEC είναι μια εκπαιδευτική και συμβουλευτική εταιρία με έδτα τον Πειραιά. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν εκπαιδεύσεις, συμβουλετική management, διασφάλιση ποιότητας, αξιολόγηση και ανάπτυξη λύσεων ICT τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Οι πελάτες της IDEC είναι τόσο μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρίες μιας ευρείας γκάμας τομέων. Η IDEC διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων της ΕΕ τόσο ως εκπαιδευτικός πάροχος όσο και ως εταιρία συμβουλευτικής επάνω στο management, ενώ έχει δημιουργήσει πληθώρα προγραμμάτων e-learning, πλατφόρμες, εκπαιδευτικά παιχνίδια καθώς και εργαλεία συγκριτικής και αυτο-αξιολόγησης για διάφορους αποδέκτες. Κάποιες από τις θεματικές στις οποίες επικεντρωνόμαστε είναι η ψηφιοποίηση, η διαχείριση καινοτομιών, η εξασφάλιση ποιότητας, η σχεδιαστική σκέψη, η παιχνιδοποίηση, οι ήπιες δεξιότητες, ο ψηφιακός γραμματισμός, οι διατομεακές δεξιότητες και πολλά άλλα.

TREBAG logo

TREBAG

Η Trebag Intellectual Property and Project Manager Ltd είναι μία Ουγγρική ιδιωτική εταιρία και Living Lab που διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο παραγόντων στην εκαπίδευση και τις επιχειρήσεις, τόσο σε τοπικό όσο και περιφερειακό επίπεδο. Βρίσκεται σε ένα προάστιο της Βουδαπέστης και οι κύριοι τομείς της δραστηριότητάς της, είναι η έρευνα R+D+I, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών καθώς και η προώθηση της δημιουργίας εκπαιδευτικών κοινοτήτων ώστε να επωφεληθούν οι τοπικές και περιφερειακές κοινότητες της χώρας.

VHS Cham logo

VHS Cham

Η VHS Cham είναι μία κατωχυρωμένη μη κερδοσκοπική σύμπραξη στο Άνω Παλατινάτο. Δραστηριοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο και παρέχει εκπαίδευση στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης, των ξένων γλωσσών, της κουλτούρας της υγείας, καθώς και ειδική εκπαίδευση (σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και προγράμματα γραμματισμού). Το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της απευθύνεται σε νέους, ανέργους, άτομα άνω των 50 καθώς επίσης και στους μετανάστες και αυτούς που θέλουν να αναβαθμίσουν το βιογραφικό τους. Εντός αυτών των τομέων, παρέχονται δραστηριότητες μαθητείας και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης σε συνεργασία με τοπικούς και περιφερειακούς εργοδότες. Η VHS Cham δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση διότι πολλές εταιρίες στην περιοχή αντιμετωπίζουν έλλειψη επαρκώς καταρτισμένων υπαλλήλων, λόγω του χαμηλού ποσοτού ανεργίας. Η VHS Cham διαθέτει πλούσια εμπειρία στον συντονισμό Ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα τελευταία χρόνια.

OBES logo

OBEΣ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ)

Η OBEΣ είναι διαθέτει 32 σωματεία-μέλη από βιομηχανικές επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα. Η OBEΣ διαθέτει πλούσιο ιστορικό δραστηριότητας στον τομέα προώθησης πληροφοριών και συμβουλευτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, θεωρείται ότι είναι το σημείο αναφοράς για την τεχνογνωσία επάνω στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων (European Works Council-EWCs) Ένας από τους κύριους στόχους της ΟΒΕΣ είναι η συνεργασία με οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό την επίλυση κοινών προβλημάτων και την ικανοποίηση των αναγκών της εργατικής τάξης καθώς και των υπαλλήλων γενικώς.

CCIL logo

Camera di Commercio Italo-Lussemburghese

Η Camera di Commercio Italo-Lussemburghese είναι μία μη κερδοσκοπική σύμπραξη, που ιδρύθηκε το 1990 και αναγνωρίζεται από το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου, και ενισχύεται από το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων και Εμπορίου της Λουξεμβουργιανικής Κυβέρνησης και από την Ιταλική Πρεσβεία στο Λουξεμβούργο. Αποτελεί μέλος των Ιταλικών Επιμελητηρίων Διεθνούς Εμπορίου, και έχει γίνει σημείο αναφοράς για τις περισσότερες Ιταλικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκταθούν στο Λουξεμβούργο, καθώς και για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές οι οποίες θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τοους στη γεωγραφική και θεσμική καρδιά της Ευρώπης.

About

INSPIRER  Project – Συμπεριληπτικοί χώροι εργασίας για υπερήλικες υπαλλήλους [2020-1-SK01-KA204-078253]

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.