Γίνε ένας.. Inspirer

χτίζοντας μια διαγενεακή κουλτούρα μάθησης και συνεργασίας!
Θέλετε να χτίσετε μια κουλτούρα συνεργασίας, πλουραλισμού και καινοτομίας στην εταιρεία ή τον οργανισμό σας;

Υπάρχουν πολλές στρατηγικές για να ακολουθήσετε, αλλά το INSPIRER προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία: εκπαίδευση, μετρήσιμη αξιολόγηση και μια πλατφόρμα αντίστροφης καθοδήγησης (mentorship).

Επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε το blog μας για να μάθετε για τις εφαρμογές της σε πραγματικές συνθήκες.

Τι προσφέρει το INSPIRER:

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα πάνω στην κουλτούρα του διαγενεακού χώρου εργασίας

Αυτό το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε managers που διαχειρίζονται διαγενεακές ομάδες, καθώς και σε διευθυντές Ανθρωπίνου Δυναμικού, και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και εκπαίδευση με στόχο τη μεγιστοποίηση του δυναμικού της διαγενεακής κουλτούρας στον χώρο εργασίας, και την παραγωγή αξίας από αυτή.

Μάθετε πώς να αναβαθμίσετε και να υποστηρίξετε τις ικανότητες των υπαλλήλων σας, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, καθώς και το πώς να καθοδηγήσετε διαγενεακές εργασιακές ομάδες αποτελεσματικά.

Εργαλείο αξιολόγησης 360o για τη διαγενεακή κουλτούρα στον χώρο εργασίας

Το εργαλείο αυτό παρέχει μία ολιστική προσέγγιση στην αξιολόγηση της κουλτούρας της εταιρίας σας. Βοηθάει τους managers και τους υπάλληλους σας (άνω και κάτω των 55) στο να μετρήσουν ποσοτικά τα στοιχεία που συγκροτούν έναν διαγενεακό εργασιακό χώρο.

Σας παρέχει επίσης προτάσεις και πολιτικές στο τι θα πρέπει να κάνει η κάθε υποομάδα της εταιρείας σας ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ γενεών.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο πριν όσο και μετά κάθε εκπαιδευτική συνεδρία, ώστε να αξιολογηθούν ο αντίκτυπος και τα αποτελέσματά της.

Διαγενεακά / αντίστροφης ηλικίας mentorships στις ψηφιακές τεχνολογίες

Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο ώστε να εφαρμόσετε αντίστροφο mentoring στην εταιρία ή τον οργανισμό σας.

Λειτουργεί σαν ένα «safe space» όπου νεότεροι και μεγαλύτερης ηλικίας υπάλληλοι μπορούν να χωριστούν σε ζευγάρια ώστε να πραγματοποιηθεί mentoring στις νέες τεχνολογίες και σε περιοχές εξειδίκευσης, καθώς και να ανταλλαχθούν απόψεις επί του θέματος.

Οι μεγαλύτεροι υπάλληλοι θα επωφεληθούν από την τεχνογνωσία και τις ψηφιακές δεξιότητες των νεότερων, ενώ οι τελευταίοι θα λάβουν από τους πρώτους συμβουλές επάνω στην επικοινωνία και άλλες απαιτούμενες ήπιες δεξιότητες που έχουν λάβει από την πολύχρονη εμπειρία τους.


Διαβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο


Εγγραφείτε στο newsletter μας!

INSPIRER  Project – Συμπεριληπτικοί χώροι εργασίας για υπερήλικες υπαλλήλους [2020-1-SK01-KA204-078253]

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.