Διαγενεακή επικοινωνία: μια γέφυρα μεταξύ των διαφορών

Γράφτηκε από το πρόγραμμα INSPIRER στις 15 Οκτωβρίου 2022. Καταχωρήθηκε στο Άρθρα, αναρτήσεις στο ιστολόγιο, αναρτήσεις στο ιστολόγιο.  

Σήμερα, χάρη στην τεχνολογική πρόοδο και το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, μπορούμε να πούμε ότι τουλάχιστον τέσσερις γενιές έχουν την ευκαιρία να εργαστούν μαζί στην ίδια αγορά εργασίας. Ωστόσο, κάθε γενιά είναι ξεχωριστή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, οι συγκεκριμένες ανάγκες, οι εμπειρίες, οι κοινωνικές και πολιτιστικές συνήθειες και οι καθημερινές δραστηριότητες μπορεί να διαφέρουν από γενιά σε γενιά, διαμορφώνοντας τον τρόπο συμπεριφοράς και επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών ανθρώπων. Ως εκ τούτου, από τους Baby Boomers έως τη Gen Z, οι αποκλίσεις που σχετίζονται με τα γλωσσικά και επικοινωνιακά εργαλεία είναι πιθανό να δημιουργήσουν πρόσθετα σημεία απόκλισης, τα οποία συχνά αποτελούν τα κύρια εμπόδια για την αποτελεσματική συνεργασία και τον παραγωγικό διάλογο στους χώρους εργασίας μεταξύ των γενεών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεδομένου ότι κάθε γενιά μιλάει με τη δική της γλώσσα, είναι απαραίτητο για όλους τους ανθρώπους να κατανοήσουν και να μάθουν την καλύτερη κοινή γλώσσα για την επικοινωνία και τη σχέση μεταξύ τους. 

Ακολουθώντας αυτό το σκεπτικό, ποια είναι τα διαφορετικά στυλ επικοινωνίας κάθε γενιάς; 

  • Baby Boomers (άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ 1946-1964): 

Οι περισσότεροι Baby Boomers προτιμούν να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο ή να μιλούν προσωπικά. Ως εκ τούτου, αν και ορισμένοι από αυτούς χρησιμοποιούν διαδικτυακά εργαλεία επικοινωνίας, αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας μαζί τους στην εργασία είναι η πρόσωπο με πρόσωπο συζήτηση. 

  • Gen Χ (άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ 1965-1980): 

Τα μέλη αυτής της γενιάς υιοθέτησαν από νωρίς το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλα ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας. Σύμφωνα με μια μελέτη που διεξήχθη από την Getting Smart, τα μέλη αυτής της γενιάς προτιμούν να χρησιμοποιούν σύντομα μηνύματα και, λόγω της ικανότητάς τους να χρησιμοποιούν ορισμένες τεχνολογικές συσκευές επικοινωνίας, θεωρούνται η γέφυρα που θα καλύψει το χάσμα μεταξύ των Millennials ή της γενιάς Z και των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων, όπως οι Baby Boomers. 

  • Millennials (άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ 1981-1996): 

Οι περισσότεροι Millennials είναι “ψηφιακοί αυτόχθονες” και έχουν συνηθίσει να επικοινωνούν με τους άλλους μέσω των smartphones τους. Όσον αφορά τον χώρο εργασίας, έρευνα που διεξήχθη από την εταιρεία συμβούλων Korn Ferry, τόνισε ότι οι Millennials προτιμούν τις διαδικτυακές συζητήσεις από τις πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπιδράσεις. Κατά συνέπεια, μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας με τους εργαζόμενους “της χιλιετίας” είναι μέσω ψηφιακών εργαλείων, χρησιμοποιώντας τηλέφωνα ή υπολογιστές. 

  • Gen Ζ (άτομα που γεννήθηκαν από το 1997 και μετά): 

Τα μέλη της Gen Z περνούν το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς τους μπροστά σε μια οθόνη. Προτιμούν τη γρήγορη επικοινωνία και περιμένουν να λάβουν απαντήσεις το συντομότερο δυνατό. Παραδόξως, αξίζει να σημειωθεί ότι στην εργασία, η γενιά Ζ προτιμά την επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο. 

Γνωρίζοντας καλά ότι κάθε γενιά έχει τη δική της επικοινωνιακή προσέγγιση, η προσοχή στην περιεκτική επικοινωνία και τη διαφορετικότητα είναι επομένως ένα από τα κύρια βήματα που πρέπει να γίνουν για την ανάπτυξη θετικών διαγενεακών σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων και των διευθυντών στις επιχειρήσεις. 

Με στόχο τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των διαφορετικών στυλ επικοινωνίας και τον θετικό και αποτελεσματικό διάλογο μεταξύ των γενεών, παραθέτουμε τρεις βασικές συμβουλές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξεύρεση μιας κοινής γλώσσας μεταξύ των γενεών: 

  • Προσπαθήστε να προσαρμοστείτε: δεδομένου ότι κάθε γενιά έχει τις δικές της επικοινωνιακές προτιμήσεις, θα πρέπει να είναι χρήσιμο να τροποποιείτε το ύφος σας ανάλογα με το ακροατήριο, λαμβάνοντας υπόψη τις επικοινωνιακές προτιμήσεις κάθε κατηγορίας γενιάς. 
  • Εξατομίκευση: Παρά το γεγονός ότι κάθε γενιά έχει κοινά χαρακτηριστικά, είναι πάντα σημαντικό να εστιάζουμε στις ατομικές ανάγκες και προοπτικές που μπορεί να αλλάζουν από την εμπειρία του καθενός. 
  • Μείγμα γενεών: Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την εφαρμογή της επικοινωνίας μεταξύ των γενεών είναι η δημιουργία στρατηγικών ευκαιριών, π.χ. μέσω δραστηριοτήτων ομαδικής ανάπτυξης, στις οποίες τα μέλη διαφορετικών γενεών μπορούν να συνεργαστούν ενεργά και να ανταλλάξουν διαφορετικές μεθόδους εργασίας. 

Τέλος, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η αναγνώριση του επικοινωνιακού στυλ κάθε εργαζομένου ή διευθυντή είναι σημαντική για την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης που μπορεί να προσεγγίσει το ετερογενές εργατικό δυναμικό και, ταυτόχρονα, τους ατομικούς τρόπους επικοινωνίας. Μόνο τότε μπορεί να εφαρμοστεί η περιεκτική επικοινωνία και ο χώρος εργασίας να κερδίσει σε συνοχή και παραγωγικότητα. Οπότε… γιατί να μην προσπαθήσετε; 

ΠΗΓΕΣ: 

How to Communicate With a Multigenerational Workforce (businessnewsdaily.com)

The Evolution of Communication from Boomers to Gen Z | NDMU