mentor words on blue background

Mentoring, múdrosť v prestrojení

V Odysei bol Mentor synom Alcima a Odysseovým priateľom a dôverným spoločníkom. Bol to on, kto si vzal na zodpovednosť a pod svoje vedenie Odysseovho syna Télemacha, keď musel odísť do Tróje. Mentor bol zodpovedný aj za Odysseov palác a práve jeho prevlek si vzala Aténa, bohyňa múdrosti, aby sa zjavila Telemachovi a poradila mu, ako sa postaviť matkiným nápadníkom. Vďaka Mentorovmu vzťahu s Télemachom a Aténinmu povzbudzovaniu v prestrojení a praktickým plánom na riešenie osobných zápasov a dilem sa v latinčine a iných jazykoch ujalo slovo Mentor ako výraz označujúci niekoho, kto odovzdáva múdrosť menej skúsenému kolegovi a delí sa s ním o vedomosti.

Prvé zaznamenané moderné použitie tohto termínu možno nájsť v knihe Francoisa Fénelona „Les Adventures de Télémaque“, ktorá vyšla v roku 1699.  V tejto knihe sa Telemachus vydáva na vzdelávaciu cestu spolu so svojím učiteľom Mentorom, ktorý je opäť Aténou v prestrojení.
Tradičná predstava slova mentor je niekto skúsený a starší, kto odovzdáva svoju múdrosť niekomu mladšiemu. Ako to však vyzerá na pracovisku v roku 2022? Považuje sa ešte vek za nevyhnutnú podmienku mentoringu? Ako reagujú ľudia bez ohľadu na svoj vek na mentoring? Ako z tohto dynamického vzťahu profituje mentor aj mentorovaný a ako sa vyhnúť možným nedorozumeniam a komplikáciám ohrozujúcim mentoring?

Nielen pandémia vyniesla na povrch potrebu digitálnej transformácie a gramotnosti na pracovisku, ktorá otriasla zamestnancami vo veku 50 a dokonca 40 rokov. Finančná kríza, ktorá pred desiatimi rokmi zasiahla mnohé európske krajiny, mala za následok, že množstvo ľudí prišlo o prácu a v mnohých prípadoch aj o rozvoj zručností najmä v oblasti digitalizácie. Pri návrate do zamestnania alebo hľadaní nového museli čeliť a stále čelia nástupu digitálnej éry, sociálnych sietí a ľudí vo veku 20 rokov, ktorí sú b tejto oblasti odborníkmi. V súčasnosti teda v niektorých oblastiach mentori nie sú prezlečené Atény, ale Mileniáli. Pre staršieho človeka nebolo veľmi ľahké akceptovať, že niekto oveľa mladší vie viac alebo je vyššie v hierarchii, ale pandémia istým spôsobom prispela k akceptácii toho, že občas musíme dôverovať mladším generáciám. V súčasnosti už rozšírené používanie internetu a práce na diaľku spôsobilo, že starší zamestnanci začali prirodzene inklinovať k mladším kolegom a požiadali ich o pomoc. To, čo sa kedysi mohlo zdať nemysliteľné, sa zo dňa na deň stalo realitou. V nadväznosti na spoločenské zmeny a pokrok je teraz mentoring vyváženejší, dynamickejší, trvalejší a zasahuje do širších oblastí. Skúsenosti a vedomosti sa vymieňajú s digitálnymi zručnosťami a súčasnými prístupmi k rodovým otázkam a rovnosti.

Kompetencie sa odovzdávajú prostredníctvom rovnocenných vzťahov, čo vedie k profesionálnej a osobnej spokojnosti všetkých zúčastnených. Vznikajú nové perspektívy a nové myšlienky omladzujúce spoločnosti a organizácie. Áno, pre ľudí s vekovým rozdielom 20 a viac rokov je stále náročné spolupracovať, ale pri vhodnom riadení môže táto novovzniknutá realita viesť k úžasným výsledkom. Tak ako vo všetkom v živote, aj tu je potrebná dobrá vôľa, nadšenie, zvedavosť a odloženie ega bokom, aby človek naplno využil svoj potenciál bez ohľadu na to, či sa narodil v roku 1969, 1979 alebo 1999.