Medzigeneračná férovosť – alebo skôr neférovosť?

Autor: Nina Hadidomova | Fotka: Alice Pasqual dostupné na Unsplash

Medzigeneračná férovosť alebo niekedy nazývaná aj medzigeneračná spravodlivosť je zaujímavý pojem, o ktorom sa málo hovorí. Mal by sa však riešiť, pretože je veľmi aktuálny.

Podľa Intergenerational Foundation, je medzigeneračná férovosť „myšlienka férovosti medzi rôznymi generáciami žijúcimi v súčasnosti, ako aj medzi generáciami žijúcimi v súčasnosti a generáciami, ktoré sa ešte len narodia“.

Týka sa viacerých oblastí a zahŕňa témy, ako je hospodárska alebo sociálna férovosť, životná úroveň alebo zmena klímy. Greta Thunberg hovorí o medzigeneračnej neférovosti, keď hovorí: „Ukradli ste mi sny a detstvo.“

Tento koncept vychádza z jednoduchej myšlienky, že každá generácia by sa mala mať lepšie než tá predchádzajúca. Prvýkrát v histórii je však tento koncept ohrozený. O Mileniáloch sa hovorí, že sú najvzdelanejšou generáciou, ale paradoxne sa zdá, že ich budúcnosť a budúcnosť nasledujúcich generácií nebude až taká ružová.


Mladí ľudia čelia mnohým prekážkam, ktoré ohrozujú ich pokrok a celý koncept nejakej spravodlivosti. Čelia nedostatočnému vzdelávaniu, ktoré ich sotva pripravuje na budúcnosť, nie sú pripravení na ekonomické a technologické zmeny. Hospodárska kríza spôsobila, že mladí ľudia si nemôžu nájsť zamestnanie. Vlastné ubytovanie si nemôžu dovoliť a študentské pôžičky sa hromadia, čo ich núti naďalej bývať u rodičov, pričom mnohokrát odkladajú alebo sa úplne vzdávajú založenia vlastnej rodiny.

Hovorí sa, že mladí ľudia by sa mali starať o starších. Mladí pracujú a živia tak dôchodkový systém, aby starší mohli odísť do dôchodku a užívať si ho. Tento systém fungoval dlho, ale momentálne prechádza krízou. Do dôchodku sa chystá obrovská generácia, tzv. Baby boomers, ale nemáme dostatok ľudí (keďže každá ďalšia generácia je menšia), ktorí by tento dôchodkový systém uživili.


Aby sme neboli jednostranne zameraní, systém zlyháva aj u starších ľudí. Tí riešia (alebo budú riešiť) potrebu financovania dlhodobej starostlivosti a nákladov na poskytovanie služieb súvisiacich s vekom, len aby zistili, že to nemá kto financovať. Je nefér, aby tieto náklady takmer v plnej miere znášali súčasné a budúce pracujúce generácie, a presne preto ide o problém medzigeneračnej férovosti.


Skôr než sa dostaneme do fázy medzigeneračnej nevraživosti, bolo by rozumné, keby sme začali robiť veci inak. Je načase priznať si, že celá populácia starne a my musíme prijať opatrenia, aby sme sa tejto situácii prispôsobili. Hoci riešenie leží najmä na pleciach politikov, ktorí majú revidovať (napríklad) daňové a dôchodkové systémy, môžeme urobiť niečo, čo pomôže zachovať medzigeneračnú férovosť.


Vytváranie multigeneračných pracovísk umožňuje starším ľuďom prispievať do systému dlhšie, čím sa znižuje tlak na mladších. Zamestnávanie mladších zamestnancov im zároveň dáva šancu postaviť sa na vlastné nohy a vytvoriť si tak trochu pozitívnejšiu budúcnosť.

Názory autora sú jeho vlastné a nemusia nevyhnutne odrážať názory konzorcia.