Αποτελεί πλεονέκτημα το πολυγενεακό εργατικό δυναμικό;

Η γήρανση του πληθυσμού είναι μια μακροπρόθεσμη εξέλιξη που μεταμορφώνει την παγκόσμια οικονομία. Είναι εμφανής εδώ και αρκετές δεκαετίες στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου. Μέχρι το 2050, ο αριθμός των ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ηλικίας 75-84 ετών αναμένεται να αυξηθεί κατά 56,1%. Ταυτόχρονα, θα υπάρχουν 13,5 % λιγότεροι άνθρωποι ηλικίας κάτω των 55 ετών που θα ζουν στην ΕΕ[1] Η γήρανση του πληθυσμού αυξάνεται λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και της μείωσης του ποσοστού γεννήσεων. Η κοινωνία μεταβάλλεται.

Σύμφωνα με το παγκόσμιο μέρισμα μακροζωίας στην έκθεση της ILC, οι άνθρωποι εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα- τα ποσοστά απασχόλησης για τους ηλικιωμένους ηλικίας 50 έως 69 ετών αναμένεται να αυξηθούν από 57% το 2017 σε 65% το 2035 [2]

Τα ερωτήματα που θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε είναι πολλά. Μπορεί ο ένας εργαζόμενος να ωφεληθεί από τον άλλον στον εργασιακό χώρο; Είναι οι διαφορετικές ηλικίες των εργαζομένων κάτι κακό; 

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν κάτι να συνεισφέρουν. Οι νέοι και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι συμβάλλουν θετικά, ο καθένας με τις δικές του δεξιότητες και γνώσεις. Η καθοδήγηση μιας πολυγενεακής ομάδας μπορεί να αποτελέσει πρόκληση. και πολλές πτυχές που πρέπει να εξετάσει κανείς στο συνδυασμό. Κάθε γενιά λειτουργεί με τη δική της κουλτούρα. Κάθε διαφορετική γενιά έχει τη δική της αίσθηση ταυτότητας λόγω των διαφορετικών εμπειριών της. 

Επί του παρόντος, υπάρχουν πέντε γενιές που συνυπάρχουν στο χώρο εργασίας. Ορίζονται από το έτος γέννησής τους. Η νεότερη γενιά είναι η Gen Z (γεννημένη 1997 – 2012), έπειτα έρχονται οι Millennials (1981-1996), μετά η Gen X (1965-1980), μετά οι Boomers II (1955-1964) και οι Boomers I (1946-1954). Είναι όλοι διαφορετικοί από πολλές απόψεις. Η αρμονία στο εσωτερικό της εταιρείας είναι αυτό που επιδιώκουν οι μάνατζερ. Η αγαστή συνεργασία μεταξύ νέων και μεγαλύτερων μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη αλληλοκατανόηση και αποφυγή συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο. Ακόμα και αν έχουν διαφορετικές αξίες, ιστορία και εμπειρία, οι εργαζόμενοι πρέπει να αποτελούν μέρος των ομάδων τους, διότι όλοι τους αποτελούν ένα αναντικατάστατο περιουσιακό στοιχείο. Η αναγνώριση της ηλικίας και των ικανοτήτων μπορεί να βοηθήσει τους διευθυντές να κατανοήσουν κάθε γενιά και να καθορίσουν επίσης τα στοιχεία παρακίνησής της. 

Σύμφωνα με έρευνα της AARP[3], οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συνάδελφοι προσφέρουν την ευκαιρία να μεταδώσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους στους νεότερους συναδέλφους (79%). Η δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας ενισχύεται χάρη σε αυτή τη μέθοδο (73%). Και αυτό δεν είναι το μοναδικό που μπορεί να ενισχυθεί. Η βελτίωση της κατάρτισης των εργαζομένων όλων των γενεών αποτελεί επιτακτική ανάγκη στον σημερινό πολυγενεακό εργασιακό χώρο. Μια εταιρεία πρέπει να δημιουργήσει συγκεκριμένες στρατηγικές για τη βελτίωση όλων των τομέων της επιχείρησης με βάση τις διαφορές και τις ιδιαίτερες ικανότητες κάθε γενιάς.  

Έχει επίσης αποδειχθεί ότι το πολυγενεακό mentoring είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των εργαζομένων και δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας εταιρείας στην αγορά. Η αναβάθμιση και η εκπαίδευση νεότερων συναδέλφων από τους μεγαλύτερους σε ηλικία, αλλά και το αντίστροφο, μπορεί να αποφέρει τεράστια οφέλη για μια επιχείρηση. Η ανάμειξη των γενεών μπορεί να έχει αντίκτυπο και στη συνοχή. Όσο πιο ποικιλόμορφη είναι μια ομάδα, τόσο πιο δημιουργική και παραγωγική είναι, αφού κάθε εργασία εξετάζεται και προσεγγίζεται από πολλές διαφορετικές απόψεις και σκοπιές. 

Κάθε γενιά φέρνει στο χώρο εργασίας διαφορετικό είδος εμπειρίας, δεξιοτήτων και συστήματος αξιών. Η πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν όλες αυτές οι γνώσεις μοιραστούν. Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούν όλοι να μάθουν ο ένας από τον άλλον. Οπότε ναι, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα από την ύπαρξη ενός εργατικού δυναμικού πολλών γενεώn.


[1]https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Ageing_Europe_-_statistics_on_population_developments

[2] https://ilcuk.org.uk/wp-content/uploads/2021/04/ILC-Health-equals-wealth-The-global-longevity-dividend.pdf

[3] https://www.aarp.org/research/topics/economics/info-2019/multigenerational-work-mentorship.html