Előnyt jelent-e a többgenerációs munkaerő?

A népesség elöregedése hosszú távú folyamat, amely átalakítja a globális gazdaságot. Európában és a világ más részein már több évtizede megfigyelhető. Az előrejelzések szerint 2050-re az Európai Unióban a 75-84 évesek száma 56,1 százalékkal fog nőni. Ezzel egyidejűleg 13,5 százalékkal kevesebb 55 év alatti ember fog élni az EU-ban.[1] A csökkenő születési számmal együttjár a népesség elöregedése, a várható élettartam növekedése.  A társadalom átalakul.

Az ILC jelentésben szereplő globális élettartam növekedése miatt az emberek tovább dolgoznak; az 50 és 69 év közötti idősek foglalkoztatási aránya a 2017-es 57%-ról 2035-re várhatóan 65%-ra emelkedik. [2]

Számos kérdésre próbálunk majd választ adni. Előnyös lehet-e az egyik munkavállaló a másiknak a munkahelyén? Rossz dolog-e a munkavállalók eltérő életkora?

Minden munkavállaló hozzá tud járulni valamivel a munkavégzés sikeréhez. A fiatal és idősebb munkavállalók is pozitívan járulnak hozzá a saját képességeikkel és tudásukkal. Egy többgenerációs csapat vezetése kihívást jelenthet. Számos szempontot kell figyelembe venni. Minden generáció a saját kultúrája szerint viselkedik. Minden generációnak van saját identitástudata és különböző tapasztalata.

Jelenleg öt generáció él együtt a munkahelyen. Őket a születési évük alapján határozzuk meg. A fiatalabb generáció a Z generáció (1997-2012 között született), majd jönnek az ezredfordulósok (1981-1996), az X generáció (1965-1980), majd a Boomers II (1955-1964) és a Boomers I (1946-1954). Mindannyian sok tekintetben különböznek egymástól. A vállalaton belüli harmónia az, amit a vezetők el akarnak érni. A fiatalok és idősek közötti együttműködés a többiek jobb megértéséhez vezethet, és ezáltal elkerülhetők a munkahelyi konfliktusok. Még ha eltérő értékrenddel, múlttal és tapasztalattal is rendelkeznek, a munkavállalóknak szükségük van arra, hogy egy csapatban legyenek, mert mindannyian nélkülözhetetlen értéket képviselnek. Az életkor és a kompetenciák elismerése segíthet a vezetőknek megérteni és meghatározni az egyes generációk motivációs elemeit is.

Az AARP felmérése [3] szerint az idősebb kollégák lehetőséget kínálnak arra, hogy átadják készségeiket és tudásukat a fiatalabb kollégáknak (79%). A munkahelyi kreativitás ennek a módszernek köszönhetően fokozódik (73%). És nem ez az egyetlen dolog, ami fokozható. A munkavállalók képzésének biztosítása minden generáció számára elengedhetetlen főleg a mai többgenerációs munkahelyeken. Egy vállalatnak specifikus stratégiákat kell kidolgoznia az üzleti élet minden területének javítására az egyes generációk különbségei és különleges képességei alapján.

Az is bebizonyosodott, hogy a többgenerációs mentorálás hatékony eszköz, amelyet a személyzet fejlesztésére és a vállalat piaci versenyelőnyére lehet használni. Ha az idősebb munkavállalók képzik és oktatják a fiatalabb munkatársakat, és fordítva is, az hatalmas előnyökkel járhat egy vállalat számára. A generációk közötti keveredés a kohézióra is hatással lehet. Minél sokszínűbb egy csapat, annál kreatívabb és produktívabb, mivel minden feladatot sokféle nézőpontból és perspektívából néznek és közelítenek meg.

Minden generáció másfajta tapasztalatot, készségeket és értékrendet hoz a munkahelyre. Csak akkor lehet előrelépni, ha mindezt a tudást megosztjuk egymással. Nagyon sokat tanulhatnak egymástól. Tehát igen, a többgenerációs munkaerőnek rengeteg előnye van.


[1]https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Ageing_Europe_-_statistics_on_population_developments

[2] https://ilcuk.org.uk/wp-content/uploads/2021/04/ILC-Health-equals-wealth-The-global-longevity-dividend.pdf

[3] https://www.aarp.org/research/topics/economics/info-2019/multigenerational-work-mentorship.html