Two stylish business persons in suits having disagreement, war, conflict, standing near desktop in front of each other, face to face with disrespect expression, partner showing stop sign with hands

Generációk közötti konfliktus a munkahelyen: mi a viszály almája?

A mai munkahelyeket a különböző generációk – a Baby Boomerektől (vagy akár a veteránoktól) a Zoomerekig – egymás mellett dolgozó, egymás mellett élő generációk jellemzik, és így közvetlenül a generációs különbségekből adódó potenciális konfliktushelyzetekkel szembesülnek. De melyek az ilyen konfliktusok forrásai?

Urick és munkatársai 2016-ban az Oxford University Press kiadásában megjelent tanulmánya ezt a jelenséget vizsgálta 56 szakemberből álló minta megkérdezésével – ebből 28 szakember átlagéletkora 29 év, 28 szakemberé pedig 71 év volt-, hogy megvizsgálja a generációk közötti konfliktus természetét, beleértve az azt befolyásoló tényezőket és a kezelésére alkalmazott stratégiákat.

A konfliktusok és kezelésükre alkalmazott stratégiák három típusát azonosították:

A feszültségek okozó kategóriák a következők:

  • Értékalapú feszültségek. Ezek a hagyományos és a progresszív eszmék közötti konfliktusból erednek, mivel a fiatalabbak konzervatívnak és a sokféleséget kevésbé elfogadónak tartja az idősebbet, míg az idősebbek liberálisabbnak és kevésbé hazafiasnak a fiatalabbat.
  • Viselkedésalapú feszültségek. Ezek azon alapulnak, hogy az egyes generációs csoportok hogyan vélekednek a másikról: a fiatalabb generáció úgy tekint az idősebb generációra, mint aki túlságosan a munkába fektet, vonakodik használni a technológiát, és nem képes alkalmazkodni a kortárs médiához, míg az idősebb generáció úgy tekint a fiatalabbra, mint aki természetesnek veszi a technológiát, és nem képes hatékonyan kommunikálni.
  • Identitás alapú feszültségek. Az ilyen típusú konfliktus szerint a fiatalabb minta úgy érzi, hogy az idősebb azt szeretné, ha jobban a munkára összpontosítanának, míg az idősebb csoport úgy véli, hogy a fiatalabb úgy tekint rájuk, mint akiket elsősorban a munkájuk határoz meg.

A generációk közötti konfliktus kezelésére azonosított stratégiák ehelyett:

  • Eredményorientált stratégiák. Ezek abból állnak, hogy a konfliktusok enyhítése érdekében a másik generációs csoport által preferált kommunikációs stílust használják, és a bizalom növelése érdekében kiemelik az elért közös célokat.
  • Imázs-orientált stratégiák. Ezek közé tartozik a saját imázs ellenőrzése a megosztott információk kezelésével és a „láthatósággal”, ami lehet a professzionális öltözködés vagy a szokásos munkaidőben való megjelenés.
  • Ego-orientált stratégiák. Ezek abból állnak, hogy a különböző generációkhoz tartozó kollégákkal úgy lépünk kapcsolatba, hogy a saját személyes szükségleteinket védjük, vagy a feszültségek elkerülése érdekében távol maradunk a potenciális konfliktushelyzetektől.

Bár a cikk központi témája a konfliktus, az idézett tanulmány bebizonyította, hogy a generációk közötti feszültségeknek pozitív oldala is lehet. Ha ugyanis egy munkavállaló a konfliktus elkerülése érdekében alkalmazkodik a kommunikációs stílusához, igyekszik láthatóbbnak lenni, vagy a közös célra összpontosít, az ilyen stratégiák jobb eredményekhez, fokozott együttműködéshez és tanuláshoz vezethetnek. Mindazonáltal azt is meg kell jegyezni, hogy a fent említett konfliktusforrások és megoldási stratégiák személyenként eltérőek lehetnek, mivel ezeket befolyásolják az emberek sztereotípiái és elvárásai a többi generációval szemben, amelyeket viszont olyan elemek is befolyásolnak, mint a társadalom, a média, a gazdaság, a politikai események és a személyes munka- vagy élettapasztalatok.
Szóval… Mi a helyzet veled? Ön és egy másik generációból származó kollégája között mi a ”viszály almája?