Woman in front of laptop

Új munkarend – életkor kérdése?

COVID 19 világjárvány elleni küzdelemben érintkezések korlátozása sikeresnek bizonyult.  Így rövid időn belül a magánlakások sok európai munkavállaló új munkakörnyezetévé alakult. Sok országban a munkáltatókat törvény kötelezte arra, hogy lehetővé tegyék és támogassák a távmunkát vagy az otthonról történő munkavégzést.

Az Eurofound meghatározása szerint a távmunka „olyan munkaszervezés, amelyben a munkavégzés az alapértelmezett munkahelyen – általában a munkáltató telephelyén – kívül, információs és kommunikációs technológiák (IKT) segítségével történik. […] A mobil munkavégzés a távmunka egyik változatának tekinthető”. (Eurofound, 2022)

Néhány tény:

  •  „2020-ban az EU-ban a 20-64 éves foglalkoztatottak 12%-a dolgozott általában otthonról, míg ez az arány az elmúlt évtizedben állandó, 5-6% körüli szinten maradt.” (Eurostat 2021)
  • “A világjárvány kitöréséig a távmunkát főként a magasan képzett munkavállalók használták, akik munkájuk nagy részét számítógépen végezték, nagyfokú önállóságot élveztek, és tudásintenzív tevékenységekben dolgoztak. […] Munkájuk jellegén túlmenően a távmunka magas aránya a világjárvány előtt egyes szakemberek körében azt is tükrözheti, hogy milyen mértékben végeztek túlórákat otthon” (Európai Bizottság, Science for Policy Briefs, 2020).
  • “Uniós szinten 2019 és 2021 között jelentősen, 14,6 %-ról 24,4 %-ra nőtt a rendszerint vagy néha[1] otthonról dolgozó foglalkoztatottak aránya” (Eurostat 2022a). (Eurostat 2022a)
  • “2021-ben a magas iskolai végzettségű foglalkoztatottak nagyobb valószínűséggel dolgoznak (néha vagy általában) otthonról (az otthonról dolgozók 43,9 %-a), mint az alacsony (6,4 %) vagy közepes (14,7 %) végzettségű foglalkoztatottak. Az alacsony vagy közepes iskolai végzettségű nők nagyobb valószínűséggel dolgoztak (általában vagy néha) otthonról, mint férfi társaik. Az EU tagállamai igen eltérő helyzetet mutatnak az otthonról dolgozó munkavállalók körében. Hollandiában, Svédországban és Luxemburgban a foglalkoztatottak több mint 45%-a dolgozott (általában vagy néha) otthonról 2021-ben, míg Bulgáriában és Romániában kevesebb mint 10%-uk. (Eurostat 2022b)
  • A munkaerő kiszolgáltatottabb csoportjai – köztük az alacsonyan képzettek, valamint a digitális készségekkel nem rendelkezők – nagyobb valószínűséggel veszítik el állásukat a világjárvány hatása miatt. (EU-Digital Skills and Jobs Platform, 2021)

Nyilvánvaló, hogy a munkaköri leírásnak és az alapvető digitális készségeknek egyezniük kell ahhoz, hogy valaki otthonról dolgozhasson. A férfiak és a nők különböző mértékben használják a mobil munkavégzést. Emellett az európai országok között is különbségek mutathatók ki. De valójában nem várnánk-e azt is, hogy a tudományos értékelések a vállalatoknál is eltérést találjanak a korcsoportok között? Elképzelhető, hogy a fiatal digitális bennszülöttek – laptop a térdükön, mellette egy kapucsínó  – a mobil munkát egyéni szabadságnak és függetlenségnek tekintik, míg az idősebb munkavállalók a hagyományos irodai környezetre vágynak.

Ezzel szemben az Eurofound megállapította, hogy a teljes munkaerőt figyelembe véve a munkavállalók 60%-a szeretne otthonról dolgozni (naponta vagy hetente többször) a világjárvány után, a munkavállalók 71%-a pedig arról számolt be, hogy elégedett az otthoni munkavégzéssel. Az elégedettség szintje különösen magas volt a heti 35-40 órát távmunkában dolgozók és az 50 év felettiek körében. (Eurofound, 2021). A LinkedIn értékelése azt is kimutatta, hogy két korcsoport különösen gyakran keres ilyen állásajánlatokat: A Z generáció tagjai és a Baby Boomer generáció tagjai – azaz a legfiatalabb és a legidősebb munkavállalók keresnek távmunkát. Mi lehet ennek az oka? Talán a Baby Boomer korosztályba tartozó jelentkezők kevésbé mobilisak, vagy vezetői pozíciókat keresnek. A Z generációs jelentkezők viszont gyakran tapasztaltabbak a technológiában és a virtuális együttműködésben – mindkettő elengedhetetlen a távmunkákhoz. (LinkedIn, 2022)

Hogyan viszonyulnak azonban a munkáltatók ezekhez az új munkarendekhez?

A világjárvány olyan újításokat és átalakulásokat vezetett be, amelyeket nem lehet egyszerűen eltörölni. „Széles körben elfogadott, hogy a világjárvány jelentős hatással volt a munkaszervezési gyakorlatra és a vezetői kultúrára. Az idő előrehaladtával valószínű, hogy a távmunka és a rugalmas munkaszervezési megközelítés egyre hangsúlyosabbá és állandóbbá válik a munkáltatók és a munkavállalók számára.” (European Agency for Safety and Health at Work, 2021).

A politika számos európai országban támogatja az olyan új munkarendeket, mint a távmunka vagy a mobil munkavégzés. 2021 márciusára Olaszországban, Luxemburgban, Lettországban, Szlovákiában és Spanyolországban jogszabályi változások történtek, számos más ország, például Ausztria, Belgium, Ciprus, Horvátország, Magyarország, Írország, Németország, Málta, Lengyelország, Portugália és Szlovénia pedig felülvizsgálta a vonatkozó nemzeti jogszabályait. (European Agency for Safety and Health at Work, 2022).

Van néhány fontos kérdés a munkáltatók számára:

  • Elhelyezkedés és a szobák

A világjárvány idején a vállalkozások továbbra is drága bérleti díjat vagy jelzáloghitelt fizettek irodahelyiségeikért. Abban az esetben, ha a jövőben nem minden alkalmazott tér vissza az irodába, ideje megfontolni néhány változtatást: „A McKinsey 2020 augusztusában 278 vezető körében végzett felmérése szerint átlagosan 30 százalékkal tervezik csökkenteni az irodahelyiségek számát”. Ennek következtében csökkenhet a belvárosi éttermek és kiskereskedelmi egységek száma is, valamint a tömegközlekedés iránti kereslet.” (McKinsey Global Institute, 2021). Ha a tendencia a városközpontokból való elköltözés irányába mutat, akkor ennek következtében az ingatlanárak is csökkenni fognak, ami azt jelenti, hogy az irodahelyiségek a jövőben sokkal kevesebbet fognak érni.

  • Munkaszervezés

A vezetők munkaszervezése nagyobb kihívást jelent majd, mivel mindenkit nyomon kell majd követniük – az irodában dolgozókat és a távmunkásokat egyaránt. Nem csak egy ad-hoc személyes megbeszélést lehet kezdeményezni, hanem a hosszú távú tervezés és a munkaeredmények nyomon követése a vezetők új, kulcsfontosságú feladatai lesznek (Forbes, 2021)

  • Toborzás

Az irodaköltözés nem csak azt jelenti, hogy a bérleti díjak alacsonyabbak, a kevésbé költséges övezetekben a munkáltatók olyan képzett munkaerőt vonzhatnak, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy drága városokba költözzenek (McKinsey Global Institute, 2021). A LinkedIn friss adatainak elemzése arra is utal, hogy a távmunkát kínáló vállalatok nagyobb sokszínűséget érhetnek el a munkaerő kora, képzettsége és neme tekintetében. A férfiakkal összehasonlítva a nők lényegesen nagyobb valószínűséggel jelentkeznek távmunkára (LinkedIn 2022)

Az életkor olyan szempont, amelyet gyakran nem is vesznek figyelembe a vállalati sokszínűségben. Aki azonban a többgenerációs munkaerőre összpontosít, az értékes perspektívák – és mindenki számára új munkamegosztás – révén erősítheti a vállalatot. A mobil munkavégzés előnyökkel jár a munkavállalók, a vállalatok – sőt a társadalom számára is: A szélesebb körben elterjedt távmunka növelheti a termelékenységet, javíthatja a munka és a magánélet egyensúlyát és csökkentheti a széndioxid kibocsátást. (OECD, 2021). Az Európai Beruházási Bank éghajlat-változási felmérésére (Climate Survey) válaszadók többsége úgy véli, hogy a COVID utáni gazdasági fellendülésnek figyelembe kell vennie az éghajlati válságot (Európai Beruházási Bank, 2021). Tehát induljunk el a mobilisabb munkáért – minden generációval együtt!

Források:

Eurofound, 2021

https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2021/workers-want-to-telework-but-long-working-hours-isolation-and-inadequate-equipment-must-be-tackled

Eurofound, 2022

https://www.eurofound.europa.eu/topic/teleworking

European Agency for Safety and Health at Work, 2021

https://euagenda.eu/upload/publications/telework–20post-covid.pdf

European Agency for Safety and Health at Work, 2022

https://healthy-workplaces.eu/en/media-centre/news/teleworking-regulations-are-changing-so-what-do-employers-need-know

European Commission, Science for Policy Briefs, 2020

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/document/download/1ccf7717-ab52-4215-b14a-08d74e9d44fc_en

European Investment Bank, 2021

https://www.eib.org/en/stories/telework-and-the-green-recovery

Eurostat 2021

https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210923-1#:~:text=In%202020%2C%2012%25%20of%20employed,6%25%20over%20the%20past%20decade.

Eurostat 2022a

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_-_annual_statistics

Eurostat 2022b

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_-_annual_statistics#Remote_work:_disparities_by_country_and_level_of_education

EU-Digital Skills and Jobs Platform, 2021)

https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/digital-skills-way-safeguard-jobs-snapshot-cedefops-job-loss-covid-19-2021-report

Forbes 2021

https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2021/08/17/the-real-reasons-why-companies-dont-want-you-to-work-remotely/

LinkedIn 2022

https://de.linkedin.com/business/talent/resources/women-and-genz-more-likley-to-apply-for-remote-work-cont-fact

McKinsey Global Institute, 2021

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-after-covid-19

OECD, 2021

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/teleworking-in-the-covid-19-pandemic-trends-and-prospects-72a416b6/


[1] Note that ‘usually working at home’ means doing any productive work related to the current job at home for at least half of the days worked in a reference period of 4 weeks, and ‘sometimes working at home’ means the same but for at least 1 hour in the reference period of 4 weeks (and less than half of the days worked).